دانلود آهنگ سامان یاسین و رضا کرمی تارا بنام کفن

سامان یاسین و رضا کرمی تارا کفن

دانلود آهنگ جدید سامان یاسین و رضا کرمی تارا به نام کفن

Download Kurdish music Saman Yasin & Reza Karami Tara – Kafan

Saman Yasin Reza Karami Tara Kafan - دانلود آهنگ سامان یاسین و رضا کرمی تارا بنام کفن

متن آهنگ سامان یاسین و رضا کرمی تارا به نام کفن

سر پوش مالم سنگه دور ورم دیواره / مه هی چاره سیه بیم جای نیاشتم و ای شاره

ای کفنه لاوه بزان بزان ناسیدنم یا نه / یه گشتی خیون منه و ناو ای بیمارستانه

سرد بنه بان سینم دسد بکیشه ناو سرم / پا بنه بان غرورم و پیم بیوش که دوسد دیرم

یه روزی که دی خیلی دیره / تییده بان سرم ارام بیده گیره

تیی دسم گری دیونی سرده دسم 

♫♪◄Kermanshah-Music♪♫♪

هرچه تکانم دی نیتونم هلسم

دکتر ولید پرسه این آقا کیه شماس؟ تونیش یه مکسه کی و پی ایوشی عشقم

دیده ژیره گیره ایوشی دکتر خوب میشه نه؟ اویش سر کیده خوار ایوشه متاسفم

یه جسد بی گیان یه کفن سفید / جنازه عشقده ها یه وقتی نترسید

چنی سختی کیشام چنی خاری کیشام / آخره چه فایده و پیدیش نرسیم

یه روژی تید که منیش و آرزوم رسم / چاوم و ریو هرکسی دیرم و نیرم بسم

حتی خود خدایش گوش و قصیلمان نیاد 

♫♪◄Kermanshah-Music♪♫♪

ایمه دریم چیمن یا علی عزت زیاد

آی عزیزد بمری عزیزترین کسد مرد / ای بار جوره بریمه هیچ دکتری بخیه نکرد

و بس وگردم سرد ببد کارم کیشاده سردخانه / قرمزه و خیونه مه سالنه ای بیمارستانه

♫♪◄ مرده شور یواش بشور پشتم گشته جای خنجره / یه صدای کیه دیری گیری و پشت پنجره ♫♪◄

صدای عشقگم تی صدای تمامه دنیامه / دسم بان پیچی بکن نفهمی رگم کتامه

اوه و خیون ترسی مه ایجو بیونه سکته کی / یکم دلداریه بین نیلین ایجور گیره بکی

ارا گیری زندگیم درد چاود و ناو سرم / بوخشی اگه نیتونم و نوای پاد هیز بگرم

راحتو بید آسوده بید دی بی استرس خفی / دی هر کوره دوس دری آزادی ارای خود بچی

دی مه نیم هی یسره قال بکمه بان سرد / هرجا دوس دری بچو هرچی دوس دری بکه ورد

مه دلسوزمو دلدارم فقط یه دایه ی پیره / صدای گیریله دالگم شه ویل تی تا ایره

جوانیم ولی سنی دیوته ته بیده قاتلم

♫♪◄Kermanshah-Music♪♫♪

فکرو خیالد و ای قوره هنو نچیه و سرم

نگیر و بان ای قوره سرد نکوت و ای سنگه / درد چاود و چاوم فره دلم اراد تنگه

مه هرچه آرزو داشتم گرده خوم گشتی بردم / چنی و ژیره ای خاکه ارای خوم گیره کردم

خداحافظ بابا خداحافظ مادر / خداحافظ روزگار بی پدر

خداحافظ دلدار خداحافظ سیگار ♫♪◄ خداحافظ مشتیله ناو دیوار

خداحافظ عشقم عزیزترین کسم ♫♪◄ خداحافظ خطیله بان دسم

خداحافظ رفیق خداحافظ داداش / بوخشین اگه دسم هیچوقت نمک نیاشت

وی جهنمه چم چمه جهنمه بعدی / مخلصدم خدا هرچند هیچ ارام نکردی

♫♪◄ تمامه آرزویلم حبس ابد دیرن / خدا بوخشی بقیه گردد نسبتی دیرن ♫♪◄

آخه هرچه دوم هفتم هی ها گرو هشتم / و ناو ای دنیا مه نقشه تماشاچی داشتم

دی بهشتو جهنمد فرقی نیکی ارام / دی هیچ مهم نیه حتی حلال و حرام

دایه گشته دیرن چن ته بوسیه ولام نچو / هوا تاریکه تنیام و تاریکی ترسم چو

قورگم کی کنیه ارا ایقره تنگه / لباسگانم هاکو مه بدم تی وی کفنه

ماشینه گل کاری بکن گرده روبان مشکی / باینه سر مزارم و جای تالاره عروسی

گشتدان دعوتینا گشتدان خوشی بکن / رفیق تو ارا گیری تو و خدات بی بخن

دایه تو نگیری ها مشکی ارام نکیده ور / نیوشیدن بدون تو روزیلم مه نیچوده سر

کم خاک بکنه بانم خیالدان تخت نیتیمو / مگه مه نمردمه دس و پام ارا بسینو

دایه تو نگیری ها درد چاود و قلبم / چیم تا راحتد بکم و دس طعنیله مردم

در اثر سانحه دلخراش بی کسی / خوم کشتمو هیچکسی نات و دادم برسی

 • رها 10 خرداد 1399

  خوبه ولی ذخیره نمیشه

  • مدیر سایتمدیر 10 خرداد 1399

   چرا؟ چه مشکلی داره

  • ناشناس 25 تیر 1399

   ذخیره میشه

 • ناشناس 9 دی 1399

  عالی ناز نفست قناری

 • اسما نوری 14 اردیبهشت 1400

  عالی

hit tracker